JarKry

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Banka VIII.

Corsair / Roithova

51

Měsíček už vyšel

vzpomínka mi nedá spát.

Kdybych mohl k tobě zajít

a polibek Ti dát.

 

                            neznámý básník

 

 

 

 

Česká národní banka

 

 

 

 

 

Jaromír Krystl

Popelákova 2304/1

628 00 Brno

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Brno 20.11.2014

 

 

Věc: Stížnost

 

1)      Protože GE Money, ačkoliv mně běžný účet číslo 0191219629/0600                  vypověděla – dokonce dvakrát, ale chovala se přitom jako kdyby tento účet nebyl vypovězený, vypověděl jsem ho sám dne 6.8.2014. Je to již 108 dní, a od banky jsem dosud nedostal žádnou zprávu, co s výše uvedeným účtem vlastně nyní je.  

 

2)      Dále se ohrazuji proti tomu, že na účtu byly účtovány poplatky, ačkoliv již by vypovězen ze strany banky, panem Jane Dlabolou. Přesto, že jsem měl výpis z účtu sjednaný elektronickou formou a dispoziční podmínky jsem nezměnil, byly mně zaslány dva výpisy z účtu poštou. První ze dne 17.6.2014 uváděl, že mám stav účtu -41,75 Kč. Účet měl počáteční zůstatek 97,78 Kč, za vedení účtu mně bylo účtováno 139,- Kč – účet byl ze strany GE Money Bank, a.s. přitom dvojnásobně vypovězen a v dopise ze dne 28.března 2014 pan Jan Dlabola uvádí, že účet nebude dále úročen ani poplatkován a bude sloužit pouze pro úhradu Vašich závazků (což je v tomto případě v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami banky). Druhý výpis již dvojnásobně vypovězeného účtu jsem dostal ze dne 6.8.2014 - proč je to takové datum? Výpisy z účtu by banka měla posílat pravidelně k určitému datu v měsíci, není-liž pravda?. Na tomto výpisu je počáteční stav -41,75 a konečný zůstatek -207,75 Kč.  

 

Žádám o vysvětlení tohoto počínání ze strany banky a hlavně očekávám pokyny ohledně konečného vypořádání již zrušeného bankovního účtu.

 

 

                                                                                              Jaromír Krystl

 

 

Moje poznámky: Banka je podle právního řádu ČR soukromá firma a nevztahuje se na ni Správní řád ČR, což konkrétně znamená, že podle tohoto řádu nemusí do měsíce na stížnost odpovědět. Přesto by měla v rámci jakési právní slušnosti nějak zareagovat, i když třeba ne do toho jednoho měsíce. Zatím jsem se setkal při jednáních s úředníky od Ge Money s jejich velkým důrazem na telefonování. Jejich oblíbená věta je: Zavolejte do centrály v Praze. I v jejich dopisech se vždy vyskytuje ta věta: Obraťte se na informační linku ……….  Mně se to ale vůbec nelíbí, úředníci přece mohou do telefonu navykládat všechno možné a já o tom nebudu mít žádné potvrzení – žádný záznam. Jsou skutečně Lidé Kteří si Říkají Dobří (dále LKŘD) ochotni volat do té centrály? Podle jednání těch úřednic a pravidelně uváděného odkazu v dopisech: Zavolejte si na informační linku ……. to vypadá, že LKŘD tam skutečně volají. Proč? Možná by mně to vysvětlili Logičtí Materialisté.

 

Za prezidenta Husáka byl dobrý zvyk psát dopisy úředníkům, aby byli donuceni zase písemně odpovědět – protože co je psáno, to je dáno. Je to vliv moderní doby, že psaní dopisů úředníkům se potlačilo a dnes se jim telefonuje? Já se ale domnívám, že když budu úředníkům telefonovat, že jim dopředu dávám trumf – mohou mně totiž navykládat cokoliv.

 

Pravda je, že naši občané telefonují velmi rádi. Vždyť jsme druzí na světě v počtu mobilů na obyvatele. Je za tím česká emoce – rád telefonuji, a rozum jde stranou? Pro telefonování z mobilů vytvořili naši technici velmi dobré podmínky. Mobilové vysílače pouští 8-10x silnější signál než dovolují měkké české normy (v EU jsou normy na povolenou intenzitu bezdrátových signálů tvrdší – přísnější). Potom se mohou v našich městech nacházet místa s velmi silným elektromagnetickým smogem. Nejkritičtější jsou zastávky MHD v blízkosti trolejbusového a tramvajového vedení, které vytváří silné elektromagnetické pole, které by mohlo narušovat provoz mobilních telefonů. V případě velmi silného signálu z mobilových vysílačů však tento problém nevznikne. Na druhé straně mohou však nastat zdravotní problémy u některých občanů dané buď jejich slabším zdravím nebo místem jejich pobytu nebo pracoviště. Vypadá to, že Češi se však zapojili do telefonování velmi aktivně a že nějaké vedlejší účinky jim nevadí, hlavně, když se dovolají. Potom samozřejmě ti chytří Naši Tvrdí Lidé, když kontrolují a ovládají komunikaci mezi lidmi, tak jsou ve velké výhodě. Stačí jim poslouchat telefonní hovory toho 1% aktivních lidí, a potom jim zavolat – a ovládají celý národ. Nemusí se nikde ukazovat, neúčastní se společenského života – jenom poslouchají české řeči a telefonují. Někdy, abych jim to ztížil, jsem k nim mluvil anglicky, i když mně to dělalo potíže, ale jim také, protože si to museli nechat přeložit.

 

                        Připravil dne  24.11.2014

 

                                                                                  Jaromír Krystl

 

 


Lidé Kteří si Říkají Dobří | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014