JarKry

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

E-ON III (X-Energie)

USB/Dnes
Kde začít? Probudit se z nicoty, pocítit sílu svého osamělého hlasu. Uchopit pevně otěže sebe a rozjet se blaze po zdánlivě neschůdné dráze. M. B. E – O N III. - X – Energie Tento příběh se táhne od jara roku 2016, kde jsem již půl roku bydlel v novém, rekonstruovaném bytě. Po odhlášení přípojného místa z důvodu změny trvalého bydliště, jsem dostával od X-Energie faktury, kde byly uvedeny dlužné částky řádově ve stovkách Kč. Také mně přišlo roční vyúčtování za období od ledna 2015 do února 2016, kde byly špatně vyúčtované zálohy. Bylo tam uvedeno, že jsem platil 195,-Kč/ měsíc, což neodpovídalo skutečnosti. Platil jsem dva měsíce 490,-Kč a potom 330,-Kč/ měsíc. Poslal jsem reklamaci doporučeným dopisem na který X-Energie vůbec nereagovala. Při pojištění domácnosti u Allianzu jsem si dal připojištění pro spory s dodavateli energií. D.A.S. která pracuje pro Allianz mně odpověděla, že případ nemůže převzít, protože jsem se pojistil až měsíc po odeslání toho doporučeného dopisu do X-Energie. Dostal jsem však od D.A.S. informaci, že mám právo udělit penále za ten fakt, že mně dodavatel energie do 15 dnů na moji reklamaci neodpověděl. To penále může být až 600/den, ale maximálně do výše 24 000,-Kč (abych tomu dodavateli příliš vysokým penále neublížil?). Nereagoval jsem na to, protože jsem neviděl mechanismus, kterým bych mohl právně vymoci to penále, které jsem udělil dodavateli energie. Z D.A.S. jsem byl odkázán na soukromou právní kancelář. Posléze jsem skutečně jednal s právníkem, který má sazbu za hodinu poradenské činnosti 1 500,-Kč. Řekl mně, že o penále za neodpovězení na reklamaci neví, ale že by mně příští rok mělo přijít vyúčtování, kde by byly sečtené položky: zaplatil / dluží. O porušení správního řádu ČR se vůbec nezmínil. Protože právníkovi připadlo ode mě žinantní brát 1 500,-Kč, tak mně to nechal za 750,-Kč. Historie korespondence s X-Energií a kvůli ní: Dne 29.3.2011 podepsána smlouva na dobu určitou; 16.2.2017 – výpověď smlouvy z důvodu stěhování; 26.4.2017 – zaslána opravná faktura s aktuálním zůstatkem 1 672,-Kč. Výpočty uvedené na faktuře jsou nejasné. Základem problému bylo špatné vyúčtování záloh, protože jsem zaplatil ve skutečnosti 4 280, a byly mně přiznány platby záloh ve výši 2 340,-Kč. Rozdíl tedy činil 1 940,-Kč; 11.5.2017 – jsem zaslal X-Energii reklamaci ročního vyúčtování. Neobdržel jsem žádnou odpověď; 25.9.2017 – stížnost zaslaná na Energetický regulační úřad, což mně doporučili jak v D.A.S., tak soukromý právník někdy začátkem září 2017. ERÚ se vyjádřil, že nemá žádné pravomoci tuto věc řešit; 4.6.2018 – na základě doporučení právníka z porady v srpnu 2017, který se vyjádřil, že když jsem nepřijal přeplatek od X-Energie, se kterým jsem nesouhlasil, že by tedy ten zůstatek na účtu a k tomu přičtené dlužné a platící položky, by měla X-Energie zaslat konečné vyúčtování .Poslal jsem požadavek ročního vyúčtování – odpověď mně žádná nepřišla. Citování z mailu, který jsem poslal do D.A.S. který nechtěl tu věc řešit a znovu poukazoval na tu moji reklamaci podanou měsíc před tím, než jsem byl pojištěn: Vy chytráci - právníci. To roční vyúčtování přece není dobrovolné. Ta organizace (je to jenom s.r.o. - ne žádný mamutí podnik) má přece povinnost posílat to roční vyúčtování. To vím podle "selské" (i když zemědělci již téměř nejsou) moudrosti, nemusím být nějaký právník. Vám se to nechce dělat, jste příštipkáři, ne právníci. Vaše reklama předbíhá vaše praktické jednání. Ještě si o tom promluvím s rádci a pak to zveřejním na svém blogu pod názvem "E.ON III". Jaromír Krystl -------- Beginning of forwarded message-------- 26.07.2018, 16:09, "Jaromir Krystl" : Závěrem: Uvádím kopie e-mailové korespondence se společností D.A.S. kde jsem přes pojištění domácnosti u pojišťovny Allianz připojištěn na právní spory s dodavateli energií. Dobrý den pane ….., ti právníci jsou hadi. Oni to prostě nechtějí dělat. Na roční vyúčtování přece mám nárok, zvláště, když X-Energie má ve smlouvě, že po jejím ukončení, musím platit ještě tři zálohy jako by dopředu, i když už ten elektroměr je odpojený nebo přepojený k jinému dodavateli. To přece musí nějak vracet, čili jedině v následujícím ročním vyúčtování. Ti právníci jsou hadi hadovití - jedna věc je právní pojištění a druhá věc je její plnění. Co se týče té druhé věci, tak nemohu najít smlouvu s tím E.ONem. Ale to se mně také nelíbí, že já mám hledat smlouvu. Ti právníci místo, aby si našli na Internetu ten tiskopis smluv, tak mě zaměstnávají - nechtějí ten spor vést a všemožně se tomu vyhýbají. Celkově se mně nějak nechce se tím zabývat. Mám pocit, že jsou tady důležitější věci na světě, a když to nejde, tak to nejde. Musím se smířit s tím, že žiju mezi Čechy. Jaromír Krystl Odesláno 28.8.2018: Dobré ráno pane Kundrát, mám před sebou tu smlouvu s X-Energií. Byla podepsána 29.3.2012. Jak už jsem uvedl, tak Všeobecné obchodní podmínky jsou zároveň smlouvou. Cituji z oddílu B.Platební a cenové podmínky: odst.2: Vyúčtování ceny za Dodávku Komodity(plynu nebo elektřiny) bude prováděno Dodavatelem. Zákazníkovi v cenách platných v době plnění, uvedených v ceníku Dodavatelem platném v době plnění (dále jen "Ceník"), a to vystavením daňového dokladu - faktury, s náležitostmi podle příslušných právních předpisů. Odst.10: ...., které bude vyúčtováno nejpozději při ukončení Smlouvy,........ Zákazníkem zaplacené zálohy v příslušném zúčtovacím období budou započteny v příslušné zúčtovací faktuře. Odst.14: .. Přeplatek převyšující 100 Kč Dodavatel nevrací a převádí jej do následujícího fakturačního období. V případě, že Zákazník požaduje vrácení přeplatku poštovní poukázkou, jdou náklady na poštovní poplatky k tíži Zákazníkovi. JarKry Odesláno 17.9.2018: Ano, děkuji za vaši zprávu. Nechávám si případ X-Energie v záloze, možná o tom vytvořím článek a zveřejním ho na svém blogu. Některé články o mých komplikacích s českými úředníky jsou velmi čtené, například EXEKUTOR nebo BANKA VII. Aspoň z těch mých potíží se někdo cizí poučí, a jsou tak k něčemu dobré. V příloze zasílám svůj článek BANKA VII., který podle statistiky na mém blogu: JarKry56.blog.sk, přečetlo 84 lidí. Vzdáleně se podobá případ X-Energie a BANKA VII., kde ukazuji, jak čeští úředníci dokáží mistrně komplikovat a mlžit případ na který se zaměří. Jako by dělali naschvály. Je to poučení, že nám nepomohou předpisy, zákony, Všeobecné pojistné podmínky, když postih za jejich nedodržení je minimální. Nezapomenu na případ, kdy v 90-tých letech můj kamarád měl soudem vyměřený styk se synem na týden o prázdninách, jeho bývalá manželka však tomu styku zabránila, on si právem stěžoval a dopadlo to tak, že soud uznal jeho stížnost za oprávněnou a jeho bývalé manželce uložil jako trest pokutu 100,-Kč. Komentář: Když mně v telefonickém rozhovoru právník Kundrát z D.A.S. řekl, že X-Energie se vyjádřila, že mně ukončení smlouvy poslali v souladu s jejich pojistnými podmínkami. Řekl jsem právníkovi: Žádné ukončení smlouvy jsem nedostal. To poslali doporučeně? Nevím. Podle mě lžou, to je hrozné. Právník něco říkal, a já se zamyslel, zhodnotil jsem situaci, a řekl jsem mu: To je takový odporný pavouk lží a kombinací, kdyby řekli, že smlouvu neukončili, mohli bychom je žalovat, že porušili podmínky smlouvy, ale takhle? Jak já jim dokážu, že mně to ukončení smlouvy neposlali? Místo toho, abychom řešili nedodržení smlouvy z jejich strany, budeme řešit, jestli mně bylo to ukončení smlouvy zasláno nebo ne, na jeden problém se navrší další problém (což chytří úředníci chtějí – zkomplikovat to ještě víc). Právník ...... mně dal za pravdu – hodilo se mu to. Rychle jsem se rozhodl spor ukončit a prohlásil jsem: Nemohu po vás chtít, abychom v tom pokračovali, protože to je na hraně – tu reklamaci X-Energii jsem skutečně poslal v době, kdy jsem ještě nebyl pojištěn. Ty dva tisíce nestojí za ten čas – já je té X-Energii nechám. Ať si s těmi penězi nacpou břicho a prasknou. Právník: Aspoň máte jistotu, že smlouva s nimi byla ukončena a nebudou po vás již nic chtít. Ano, aspoň to, už tomu nebudeme věnovat žádný čas, těch pár tisíc za to nestojí. Filozofický komentář: Čeští úředníci jsou pyšní a nesnesou, aby občan měl pravdu. Nevadí jim, když prohrají mezinárodní arbitráž v hodnotě stovek miliónů Korun, ale nepřežili by, kdyby dali občanovi za pravdu. Je znám případ soudce, který se soudil s Českým státem. I když znal výborně české zákony a dobře věděl, oč se soudí, neměl šanci proti pyšným, českým úředníkům. Po deseti letech souzení udělal Český stát s tím soudcem nějakou neutrální dohodu, protože úředníci jsou páni, kteří nedokáží dát za pravdu ani soudci – vysokému státnímu úředníku, protože si dovolil kritizovat takovou moc (svrchovanou) jakou je Český stát. Četli jste knihu Češi na provázku? Mám dojem, že v češtině ani vydána nebyla. Kopie: pojišťovací kancelář Allianz osobní bankéř Nedovedu si představit, že by v době prezidenta Husáka nějaká firma si nechala peníze na svém účtu a ani je nevyúčtovala. Dokončil dne 13.11.2018 Jaromír Krystl

Technika | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014