JarKry

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Piezoelektrický kaskádový reaktor

Fleška 2011
Už zase zírám na strukturu stropu : úběžník trámů – pražce kolejí. Děvenka v rohu s oprátkami copů opřela lokty. Roztomile jí závitek s rýží po receptu z Rakous. S lokty a copy – ňadra na stole. Dvě misky mít! Hoj! Taky bych si zakous a pak s ní třeba – zůstal poškole. Düsseldorf 1982 K.K. PIEZOELEKTRICKÝ KASKÁDOVÝ REAKTOR : „Ten čas přichází, jednou provždy, pro tento národ pro plné využití nějaké čisté energie, energie budoucnosti“. OBAMA „Ty peníze, které se dávají do jaderného výzkumu, jsou vyhozené. Jaderná reakce byla objevena, je používána, ale její další využití možné není, protože jaderná reakce je příliš velká, to řetězení reakce atomů je jinak, než bylo objeveno, neovladatelné. V roce 1998 přišlo z EU do ČR na výzkum a vývoj pro malé a střední firmy 400 miliónů korun, já z toho neviděl ani korunu.“ „Ten výzkumný projekt, který zadala EU pro ověření možností využití solárních systémů, byl špatně zadaný od prvopočátku, protože tam jsou použité solární panely, které se používají na družicích, je tam použito množství barevných kovů, ty jsou velmi drahé a samozřejmě, když to nakonec ekonomové spočítají, vyjde to příliš draze a solární systém nebude doporučen k dalšímu využívání, což byl rafinovaný záměr tohoto příliš drahého zadání – ti vědci už jenom navázali na to, co jim ti finančníci objednali. Ale co se mně tam velice líbilo je to chlazení vodou, ten koloběh, kdy použitá voda se rozpadne na atomy vodíku a kyslíku a na konci cyklu v kondenzátoru se zase spojí a vznikne voda, která je opět použitelná.“ To řekl Ohnivák, geniální český vynálezce pro kterého jsem pracoval jeden rok, a další věci o něm psát nebudu – to bych vydal informace příliš lacino. P i e z o e l e k t r i c k ý znamená vytvářející elektřinu vznikající na některých krystalických látkách (např.na křemenu) tlakem nebo tahem (mechanickou deformací) naopak takový krystal vložený do elektrického pole (to je náš případ) nebo při přiložení elektrického napětí (stejnosměrného) ve vhodném směru se deformuje, mění svůj tvar. Moje vysvětlení je toto: Když se piezoelektrický krystal připojí na stejnosměrné napětí s vhodnou polaritou, tak při jeho deformování se mění jeho krystalická mřížka a v obvodové valenční sféře se vytvoří volný elektron nebo volná elektronová díra, která potom reaguje s okolním prostředím – v případě kaskádového reaktoru od firmy Steriwave-GDT Tek- se jedná o metanovodíkový plyn, který se zvedá z odpadových skládek, se kterým ten volný náboj reaguje a tato reakce způsobuje tok elektronů a tím pádem vzniká elektrický zdroj. GDT Tek poskytuje výhradní práva pro USA a Kanadu na ten „kaskádový reaktor“, první piezo atomový reaktor, který „léčí“ kapalné odpady. GDT Tek (OTC: GDTK) z Orlando na Floridě, dnes oznámil (vytisknul jsem to 15.9.2011), že obdržel výhradní obchodní a prodejní práva pro veškeré americké a kanadské „kaskádové reaktory“, ten první piezo atomový reaktor vyvinutý od Steriwave-Startec ve velkém (?) Londýně ve Velké Británii. Prosím podívejte se na http: //www.steriwave-startec.com. „Kaskádový reaktor“ může být umístěn na většině jakýchkoliv skládek odpadů nebo znečištěném pozemku (?) pro úpravu biologického a nebiologického (!) znečištění takového jako je chemický a rizikový odpad stejně jako upravování výluhů z odpadových skládek. Pan Linton, prezident GDT Tek, uvedl mimo jiné: „Povzbuzuji kohokoliv, aby se samostatně učil více o této vědecké piezo atomové reakci, protože to je tento druh vědy, který obrátil (?-vyvolal pohled) k mechanické skutečnosti, která může opravdu změnit ten Svět pozitivním způsobem (ale nejdřív je k tomu třeba zaneřádit zeměkouli skládkami a potom teprve může být na nich piezo-kaskádový reaktor umístěn). MINI DT 1448 Ultrazvuková kaskáda má následující přesné rozměry od 4 500mm x 900mm x 150mm hloubku, vyroben z 2mm 316L antikorozní oceli. Provozován je skrze 96 elektromechanických měničů vzájemně propojených a mechanicky připojených k vyzařovací (radiating) desce, pracuje při kmitočtu 30kHz +/-1. Kaskáda pohlcuje vodu do sacího ventilu regulovatelného proudu a připraveného pro recirkulaci (obnovený oběh) umístěná pod úhlem na železném rámu a vložená do pouzdra z 1mm antikorozní oceli. C e l k o v é r o z m ě r y : 4 700mm x 1 100mm x 800mm hloubky. Funguje prostřednictvím 8 FMG generátorů vyrábějících 17 200 Wattů PK-PK (hrot-hrot – to je ta reakce s uhlovodíkem), 8 600W PK, 4 600W RMS – root mean square – základní zamýšlený čtverec – v 30kHz +/-1, charakteristický frekvenční rozsah pro větší jednotnost a intenzívní "cavitation" (slovo cavitation neobsahuje ani internetový slovník – obrovský slovník v knihovně toto slovo odhalil: kavitace – odborně tvoření dutin: Proudí-li kapalina zakřivenými kanály (např. v oběžných kolech vodních turbín) a zvýší-li se v některém místě rychlost proudění vody, poklesne tlak, tím se vylučuje pára a vzduch obohacený kyslíkem, působící korozi↓; náhlými změnami tlaku vznikají i rázy. V takových místech dochází k erozi ↑ a korozi, vytvoří se dutiny a účinnost stroje a jeho životnost se rychle snižují.) , automatické sledování udržování úrovní náboje nezávislé na teplotě nebo zatížení, zabezpečení proti přepětí, vysoké teplotě a elektrických polí z hlavních tras elektrické rozvodné sítě. Umístěné ve volně stojícím ohrazení, součástí jsou nezávislé napěťové kontrolní obvody pro obměnu úrovně energie a čas životnosti na té kaskádové desce, napájecí vedení izolátorem (jako u rozvodné stanice elektrárny?), digitální způsob řešení časovače a 8 samostatných dynamových provozních reflektorů. Ten systém může být vyroben, aby mohl vyhovět požadavkům 20-ti provozních hodin u toho rozměru a nad to podle klientských potřeb. Dotazy, které jsem poslal ohledně technických údajů: a) Proč právě kmitočet 30kHz? b) Pod jakým úhlem je kaskáda umístěná na železném rámu? c) Co znamená zkratka FMG? d) „… auto follow to maintain power levels independent of temperature“ – to je reklamní slogan. V té Californii byla mírná teplota, kde byl ten kaskádový reaktor zkoušen. Jaká je závislost na teplotě, jaký je teplotní rozsah? e) „8 individual generator running lamps“ – Jakou spotřebu energie má těch 8 světel? Kolik spotřebují Wattů? f) „… and has filed a patent application for a system that safely removes and captures methane hydrates from undersea reserves“ – neříkejte, že ten piezo kaskádový reaktor funguje v mořské slané vodě. Bylo to vyzkoušeno? Dotaz jsem poslal dne na emailovou adresu info@gddtek.com: 19.10.11., tato pošta se z Care2 vrátila ve dnech 20.10. a 21.10. Poslal jsem tedy email z toho mého slavného goplano dne 20.10.2011 – odpověď nepřišla. Ještě jsem poslal jednu technickou otázku – tedy sedmou v pořadí: Jakým napětím jsou napájené hroty a ta vyzařovací deska? Tuto zprávu jsem odeslal z goplano dne 24.10.2011 – odpověď nepřišla. Dnes 6.12.11 mohu napsat, že na adresu ze které jsem odeslal tyto technické dotazy, se nemohu dostat, protože byla změněna internetová doména, pod pojmem goplano se objevuje jiná nabídka. Nemohu se připojit ani na další mezinárodní email na vfemail.net. Se Stevem jsme si vyměnili soukromé adresy a spojení mezi námi se prakticky přerušilo. V poslední zprávě ve složce „Messages“ na Care2 mně napsal, že Steriwave „will get you“ a že se mám podívat na její webové stránky, což jsem učinil, ale jen letmo – můj čas je v knihovně omezen a do internetových kaváren jsem začal teprve chodit – tam si ten čas musím zaplatit a už jsem si to nějak zorganizoval, ale tento „náraz“ mě zdržel v internetové činnosti. Věta „will get you“ je podivná – nedokážu to přesně přeložit – možná to znamená něco jako: Obstará tě nebo postará se o tebe – na těch stránkách Steriwave mají v Menu takovou tabulku na vepsání emailového dotazu – nic jsem tam ale nenapsal, protože teď řeším jiné věci. Pokud na morgan@goplano.net přišly ze Steriwave nějaké odpovědi, to už nezjistím, protože já nemohu vůbec vyvolat tu nabídku s přihlášením do toho emailu. Steriwave – GDT Tek LTD je jedna JV společnost s Steriwave Hungary LTD a je z 50% vlastněná podpůrnou společností GDT Tek. Steriwave-GDT Tek udržuje partnerství s American Canyon Landfill projektem a má zaregistrovanou patentovou přihlášku pro systém, který spolehlivě vylučuje a zachycuje metanové uhlovodíky z podmořských zásob (!). Moje poznámka: Mají tím snad na mysli znečištěné plochy v mořích, kde se válí odpad ze suchozemských řek, které působí na moře jako kanály s nečistotami a neustále je zaplavují svinstvem? Vzpomínáte někdo z pamětníků na ten seriál v československé televizi „Putování na dně moří“, v jednom dílu tam bylo, jak „Kustó“ s jeho batyskafem dosedl na dno Jaderského moře u ústí řeky Pád v severní Itálii a komentoval to: „Moře je obrovské, ale jak dlouho vydrží ten příval špíny a odpadu?“– viz článek o mrtvých zónách v mořích na Care2: Od Jasmine Green: Mrtvé zóny byly sem tam i v minulých letech, některé se dokonce vyskytovaly přirozeně, ale to se nevztahuje na nynější dobu, která podíl těchto ploch prudce zvyšuje. Většina z těch člověkem vytvořených mrtvých zón je způsobena použitím chemických umělých hnojiv, které se vsákly do vodních zdrojů. Dusík a fosfor jsou ti nejdůležitější hráči při tvoření těchto zón, ačkoliv vytékají z kanalizačních splašků, odpadové skládky a fosilní vedlejší palivové odpady jsou také rozsáhlými přispěvateli. Od roku 1997-2007 Virginia Institut of Marine (mořské) Science zaregistroval mrtvé zóny, které vzrostly ze 4 ke 4 stovkám (Zdroj: Wildlife Extra News). Podle jedné studie z Leibniz Institute of Marine Sciences in Germany, mořské mrtvé zóny vzrostou o 50% v roce 2050 (Zdroj: Mongo Bay). Mrtvé zóny jsou plochy v oceánech a rozsáhlé objemy sladké vody, které tak přijímají spotřebovaný kyslík, kde mnoho vodního života nemůže přetrvat. Většina z těchto zón je umístěna u ústí řek z nejvýše zalidněných ploch. Umělá hnojiva a úniky fosilních paliv do vody (hlavně nafta, že ano?), do řek a proudů, které potom spustí mimořádný vzrůst planktonu. Ta řasa potom odumírá, nastává rozložení bakteriovými mikroby vedoucí ke vzniku chemického kyslíku. Vytváření mrtvé zóny vedlo k množství úmrtí mezi vodními stvořeními na těchto plochách. NASA zaznamenala 415 mrtvých zón zasahujících 95,000 čtverečních mil na světě, polovina velikosti Kalifornie v r.2008, s tím počtem je zdvojnásobeno každé desetiletí od r.1960. Jedna z nejrozsáhlejších v prostoru US leží v ústí Mississippi (Golfská mexická oblast) a je 8,500 čtverečních mil velká, okolo té velikosti New Jersey (Zdroj: SF Gate), ačkoliv toto číslo běžně nevyjadřuje ty účinky „Obsáhlého Horizontálního konfliktu“(?). Podle Michiganské státní univerzity profesor Nathaniel Ostrom ten naftový odpad by mohl zhoršit hypoxii (med. snížené množství kyslíku v tkáních). Bakterie, které se přetváří na uhlovodík by mohli rozrušit tu naftu a zničily by více chemického kyslíku (mnoho jako ty mikroby, které by rozložily řasu). Nejvýše ta nafta a dispergovadla [dispergovat – fyz. rozkládat, rozložit (např. světlo)] mohou také snížit ten příval chemického kyslíku a výživné látky pro život toho mořského planktonu, dalším snižováním úrovní chemického kyslíku (Zdroj: Physorg)(?). Tyto mrtvé zóny jsou nepříznivé ekologickým záležitostem a zatímco to má větší účinek na mořský život, může to také přispět ke klimatické změně. Jestliže úroveň chemického kyslíku ubývá, vytváření oxidů dusíku vzrůstá, skleníkový plyn je 300x účinnější než dioxyd uhlíku (Zdroj: Inhabitat). Ve vodní hloubce menší než 300 stop (?) ta kombinace vysokého mikrobiálního dýchání plus „denitrification“ (proces mikrobiálního rozpuštění dusičnanu) N20 vytvořený podíl může převýšit 10 000x normální oceánskou N20 úroveň. Podle oceánografa Louis Codispoti, „Jestliže to množství „hypoxic“ vod se stěhuje směrem k mořské hladině a rozšiřuje se mezi našimi pobřežími, jejich schopnost vytvářet skleníkový plyn oxidu dusíku vzrůstá. Podřadné chemicko kyslíkové vody běžně vytvářejí kolem poloviny oceánského čistého oxidu dusíku (dusíkatá hnojiva – to znamená, že to je svinstvo, že ano?), mohli bychom vidět nějaký dodatečný atmosférický významný vzrůst, jestli tyto „mrtvé zóny“ pokračují v rozšiřování“ (Zdroj: Mother Jones). Naneštěstí je málo výzkumu o těch účincích mrtvých zón na tu atmosféru, od té doby většina z těch studií si všímá změn ve vodní ekologii. Zatímco tyto mrtvé zóny se rozšiřují, může to být převráceno – svědectvím je existence Černého moře. V těch posledních 80-tých letech až začátkem 90-tých let, Černé moře byla nejrozsáhlejší mrtvá zóna na světě (vida co natropil sovětský průmysl), ale mezi roky 1991-2001 ten postup byl částečně změněn, protože Sovětský Svaz zanikl a byly vysoké ceny umělých hnojiv. Mnoho průmyslových farem se zavřelo skrze ty vysoké ceny, což vedlo k menšímu znečištění. Zatímco toto bylo převážně neúmyslné, další čistící vlivy zahrnuje záliv San Francisco, řeka Hudson a to Severní moře. Rozšiřování mrtvých zón, oteplování oceánů a oceánské okyselování jsou všechno spřízněné problémy a šťastnou náhodou mohou být převráceny snad právě prostřednictvím neznečištění zdrojů vody. Zatímco se ta představa může zdát dost jednoduchá, to opravdové vyčištění a zvrat může zabrat desetiletí a nemůže být docela jednoduché. GDT Tek, Inc.’s webová stránka je www.gdttek.com, která je v procesu postupné změny dat; prosím zapište zasílání našich novinek, http:// www.gdttek.com/info-signup.php pro budoucí informace o naší společnosti. Dnes 30.9.2014 když se chci připojit na www.steriwave-startec.com – tak mně to hlásí, abych si připojil doménu – což je záležitost správce sítě na vysoké škole, na tu stránku www.gdttek.com se dostanu. Dokončil dne 1.11.2011 Jaromír Krystl

Technika | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014