JarKry

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Telefonovani XIV

USB/DNES/2018
V d ě č n o s t Babička Maminka Pohlazení Úsměv Pochopení Moudrost Vlastně láska … Radujeme se Smějeme se Ale tak málo se ptáme … A najednou nemáme koho … M. Š. T e l e f o n o v á n í XIV. M o b i l n í t e l e f o n y: o h r o ž e n í i n t u i c e Dříve jsme hovořili o televizi, o tom, že lidé mají prazákladní potřebu imaginací, tak jak je prožívají před svým narozením v duchovním světě; s rozvojem intelektu se však jejich schopnost imaginovat zmenšuje. Tím roste touha po obrazech, která ovšem není uspokojována tak, jak by měla, totiž pěstováním a posilováním vlastní představivosti, nýbrž konzumem hotových obrazů zvenčí. Tento konzum však naši potřebu obrazů ve skutečnosti uspokojit nedokáže. Důsledkem je začarovaný kruh stupňování této touhy, vytváření stále dokonalejších iluzivních obrazů a další prudké oslabování vlastních imaginativních sil. Je nasnadě, že jediným východiskem je tento kruh rozetnout a vystoupit z něj. Jak je tomu u bezdrátové komunikace? Již jsme si nastínili vývoj lidstva od instinktu k intuici. V tomto vývoji jsme dospěli do nejhlubšího bodu vrcholícího intelektu. Nyní stojíme na rozcestí; můžeme se vydat cestou intuice vzhůru do duchovních světů, anebo můžeme dále posilovat intelekt a sestupovat hlouběji do hmoty – ovšem s rizikem, že sestoupíme tak hluboko, že výstup již nebude možný. Domnívám se, že toto nebezpečí skutečně hrozí. Když vedle sebe postavíme náš pozemský hmotný svět a svět duchovní, všimneme si jednoho zásadního rozdílu: v duchovním světě nemají bytosti hmotné tělo a jsou tím vyvázány z prostoru, a zároveň také z lineárního toku času platného pro náš svět. Jestliže v hmotném světě zaujímá každá bytost svůj vlastní prostor, mohou se v nehmotném světě bytosti prolínat – i když tento výraz v podstatě nemá v nehmotném světě smysl, neboť i on je vázán na prostor. Jakožto vědomí se tedy mohou prostupovat a být spojeny, a to také skutečně jsou. Pro duchovní svět je charakteristické vzájemné propojení, sdílení vědomí, přičemž si ovšem každá bytost zároveň zachovává své vlastní vědomí, svou vlastní individualitu. Je to naprostá vzájemná účast; oddělení podmíněné hmotou neexistuje. Tak jako u televize, ani zde nemůže přístroj nahradit to, co se má odehrát v našem nitru; ba naopak, zárodečné schopnosti, které máme a které bychom nyní měli začít vědomě rozvíjet, jsou tím dušeny – v zárodku. Naše cesta vzhůru k duchovním světům znamená, že se budeme cvičit ve schopnosti spojovat se v duchu, nikoli ve hmotě (a ke hmotě je třeba počítat i elektromagnetické pole). Nevím, jestli se vám to stává také tak často jako mně a třeba mé ženě: jeden z nás na něco myslí a druhý to vzápětí vysloví. Nebo na někoho pomyslíte, a on vám pošle mail nebo vám zavolá. Anebo ho vzápětí potkáte. Znamená to, že jste se již před tím v duchu spojili. Stává se nám to většinou často, ale nejsme zvyklí s tím pracovat: všímat si toho, ověřovat si to a zkoušet tuto schopnost vědomě používat. Místo toho se spoléháme na mobil; tak jako každá schopnost, kterou nepoužíváme, i tato zakrňuje. Jestliže nás televize připravuje o schopnost duchovního vidění, mobilní telefon nás okrádá o schopnost duchovního slyšení; po imaginaci je tak ohrožena rovněž intuice a inspirace. Anonymní SIM karty Skutečně jsou anonymní? Protože jsem v poslední době slyšel dva názory na telefonování z mobilů na dobíjecí karty, že toto volání nemůže a nesmí být odposlouchávané – je to v souladu s reklamou, která je o tom vydávána a vysílána, a spoustou všelijakých schvalování o nařízení na ochranu osobních dat. Tento názor jsem slyšel ve firmě, která se zabývá Internetem a od technika na pracovišti. Podle zkušeností Reskátora, který se marně soudí o restituci a který se marně snaží zorganizovat proti bezpráví úředníků nějaký odpor, tak má zkušenost a názor, že když si koupí novou SIM kartu a nastartuje s ní mobil, tak to mechanikovi u mobilního operátora na ústředně pípne a oznámí mu systém, že bylo nastartováno nové číslo. On ho odposlouchává za účelem zjištění používání tohoto mobilního čísla. Oficielně je to zdůvodněné tím, že teroristé používají tyto telefony a SIM karty. Je otázka, jestli ten odposlech trvá pouze do doby než zjistí telefonní mechanik za jakým účelem ho uživatel používá a jestli je odposlech odpojen, když telefonní mechanik zjistí, že ten uživatel mobilu není terorista. Upozorňuji na to, že jsem se ve společnosti šachistů a věřících nesetkal s jediným telefonním mechanikem, a ani odjinud nevím o jediném. Mám nedávnou zajímavou zkušenost se služebním mobilem. Protože mám ve služebním mobilu možnost osadit ho dvěma SIM kartami, tak jsem si tam dal svoji SIM kartu od jiného mobilního operátora, abych mohl vyřídit organizační věci kolem stěhování, které budu mít za tři dny – abych nemusel s sebou nosit dva mobily po pracovišti. Spolupracovník řekl, že odposlouchávání telefonů je zakázáno, a že zaměstnavatel ty hovory pouze monitoruje. To znamená, že sleduje především volaná čísla, a samozřejmě i volající, a podle nich se pozná zda zaměstnanec ze služebního telefonu neuskutečňuje soukromé hovory, ale jejich obsah (tón, který poslouchají NTL, aby určili psychologii toho člověka, který telefonuje) zaměstnavatel nezná. Není to pravda, protože zaměstnavateli přece nemusí vadit, když si některé soukromé hovory vyřídím ze své SIM karty, kterou jsem si koupil. Musí tedy být odposlouchávaný mobil, protože to druhé mobilové číslo není služební a zaměstnavatele tedy nezajímá a nemonitoruje ho. Nyní na displeji mobilu je zobrazeno „neaktivní“ u SIM 2. Když jsem si SIM kartu vyměnil (v současné době mám tři, dvě jsem zrušil – tolik čísel a telefonů bylo příliš organizačně náročné) a jedná se o kartu u stejného operátora, tak je to hlášení stejné - „neaktivní“. Je pozoruhodné, že může telefonní mechanik do činnosti mobilu takto zasáhnout, že nemohu ze svého služebního mobilu zavolat ze soukromé SIM karty. Ještě doplnění tohoto příběhu s druhou SIM kartou. Když jsem ji vložil do jiného mobilu, tak se mně nezobrazil žádný kontakt a objevilo se hlášení “Empty“. Překvapilo mě to, protože jsem se domníval, že kontakty jsou uloženy v paměti mobilu, ne na SIM kartě není-li to nabízeno v menu mobilu, kam chceme ten kontakt uložit. Dal jsem tedy tuto SIM kartu, která byla používána ve služebním mobilu do jiného, inteligentního mobilu a tam to kontakty neovlivnilo, a když jsem přendal tu SIM kartu používanou v inteligentním mobilu do tohoto, kde zmizely kontakty, tak ty kontakty se najednou objevily. Ta dotyčná SIM karta, která byla používána ve služebním mobilu blokuje kontakty v telefonu Samsung? Umí ti čeští telefonní mechanici ale kouzla, že ano? Dnes 18.12.2018 jsem se ptal v trafice na telefonní kartu do budek – doba kdy byly v prodeji je pryč. Protože jsem se zařekl, že bratrům z Církve nebudu telefonovat jinak než z budky – nic jsem nedomluvil – chráním sice druhou stranu na telefonní lince, ale vypadá to, že to je pro mě kontraproduktivní. Musím se smířit s tím, že jsou tady jiné vlivy, působí, jak se mně nelíbí, ale já sám je nezměním a Lidi Kteří si Říkají Dobří vidí svět a život jinýma očima. Dokončil dne 8.12.2018 Jaromír Krystl

Naši Tvrdí Lidé | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014