JarKry

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Uzemneni VI.

USB/Urednici
LE  TEMPS  DES  ASSASSINS
Tuleni umírají a kdo sejme zítra posmrtnou masku velrybě
té ze všech poslední (!) kdo podá bezrukému ruku
navěky omluví se v moři běluhám
A třeba tolik bojíme se samoty o kolik větší nás je náhlé
osamění slonů v savanách kde déšť se zapomněl a země puká žízní
Ubližujeme stromům na těle i duši utratili jsme zlato podzimu
slavíci hladem oněmí až zhasnou svatojánské mušky
Neboť jsme lidé a boha chceme sami pro sebe

J.S.


Uzemnění VI.

1) Adresát E-ON; věc: Stížnost - Oznámení o neoprávněném odběru proudu
                                                    Brno 1.8.2016
                                                   
    V našem domě na Popelákové 1 v Líšni není pospojena s uzemněním jedna stoupačka ústředního topení, kde se nachází právě můj byt, a kde mám velké problémy se spánkem. Po opětovných písemných žádostech došlo k osobnímu jednání dne 26.7.2016 v 16:00 hodin na Správě majetku Líšeň. Revizní technik Jiří Weis tam tvrdil, že víc pro to pospojení udělat nemůže, že ho propojil v kotelně na Popelákové 3 řádně podle vyhlášky.
   
    Jak jsem se o tom s přáteli radil, tak máme podezření na černý odběr proudu v domě na Popelákové 1. Správa majetku Líšeň odečty elektroměrů nedělá a nemůže (nebo nechce) se k tomuto podezření vyjadřovat a řešit ho. Žádám vás proto, abyste si prohlédli stavy elektroměrů nejméně 2 roky nazpět (to vůbec neučinili a nevyjádřili se k tomu) v porovnání s počtem osob hlášených v bytech, provedli nějaké měření nebo opatření a pomohli prosadit to, aby doplňkové pospojování všech živých a neživých částí v domě, bylo provedeno podle Vyhlášky 50, článek 9 ve výše uvedeném domě a v případě oprávněného podezření na černý odběr učinili nějaké trestní oznámení nebo jinou úřední akci.
                                                                                                        JarKry                                                 
    Kopie: Starosta městské části Brno-Líšeň
           Občanská skupina Světlušky
           Jaromír Krystl
          
          
2) Opis stížnosti starostovi, kterou jsem však nepodal:
                                        Brno 22.8.2016

Věc: Stížnost
    Na základě našeho osobního setkání začátkem měsíce března v průchodu líšeňské radnice společně s ing....... ....... a předsedkyní místní organizace důchodců, paní ........., posílám tento dopis. Tehdy jste se vyjádřil, že bude dobré, když podám stížnost na to vadné uzemnění (pospojování) v našem domě, abych zamezil někomu v domě černý odběr proudu.
    Dne 26.7.2016 v 16:00 proběhlo jednání mezi mojí osobou v doprovodu dvou svědků a úředníkem Správy majetku Líšeň, panem Galačem a revizním technikem Jiřím Weisem. V následujících čtyřech bodech upozorňuji na tyto rozporuplné skutečnosti:
1) Úředník Správy majetku Líšeň pan Galač mně hned v úvodu jednání řekl, že nemají stavební projekt domů, protože jsou staré 30 let a že se mám obrátit na Stavební úřad.
2) Pan Jiří Weis zpochybňoval, že ve vyhlášce 50 je někde napsáno, že má být provedeno pospojování. Když jsem začal číst článek 9 z Vyhlášky 50 o doplňkovém pospojování, skočil mně hned po přečtení první věty do řeči.
3) Úředník správy majetku pan Galač řekl, že jejich organizace není majitelem obecních bytů na adrese Popelákova 1 a odmítnul s panem Weisem vejít do tohoto domu a provést tam nějaké měření. Odmítnul také vejít do mého bytu a udělat měření na radiátoru ústředního topení proti zemnicímu kolíku rozvodu 230V. Proč tam v současné době měřím nekonečný
odpor na ústředním topení vůči zemi, pan Weis nevysvětlil a nechtěl tento technický problém nijak řešit.
4) Uváděl jsem při výše uvedeném jednání, že pospojování bylo provedeno před sklepy mezi vodovodním potrubím a trubkami ústředního topení na základě jednání, které proběhlo mezi mou osobou, panem Weisem, úředníkem Správy majetku Líšeň panem Zemachem a za přítomnosti jednoho svědka. Vyslovil jsem názor, že pospojování není dodělané, protože není pospojena (uzemněna) stoupačka ústředního topení bytů 2+kk, kde se nachází i můj byt. Pan Jiří Weis na to reagoval, že pospojování řádně provedl podle vyhlášky v kotelně na Popelákové 3. Proč se nevyjádřil k pospojování ústředního topení na Popelákové 1,
které nebylo dokončeno?

3) Záznam z jednání v kanceláři E-ONu dne 14.10.2016:
  Požadavek: Zákazník opakovaně urguje na Poradenském Centru Brno reklamaci na neoprávněný odběr.
  Do této doby neobdržel žádné písemné ani telefonické vyjádření. Oznámení o černém odběru učinil 1.8.2016. Podpis a razítko
  E-ON měl stále v počítači tu původní odpověď, že mně na mobilním čísle mého kamaráda sdělil, že nic při kontrole jeho technik nezjistil a že všechno je v pořádku. 

4) Dne 4.11.2016 jsem převzal doporučený dopis od E-ONu:
    V Brně, dne 21.10.2016
    Dobrý den,
tímto Vám podáváme naše stanovisko na Váš dopis ze dne 1.8.2016 ohledně podezření na neoprávněný odběr v činžovním domě na ulici Popelákova 2304/1 v Brně.
Dne 9.8.2016 byla provedena kontrola na výše jmenovaném objektu a žádný neoprávněný odběr dle § 51 zákona 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zde nebyl zjištěn. Za vnitřní instalace nemovitosti odpovídá její majitel (při jednání v červenci od 16:00 hodin se úředník Galač vyjádřil, že Správa majetku Líšeň není majitelem domu na Popelákové 1 a že se mám obrátit na Stavební úřad).
                S přátelským pozdravem
                    Energetická kontrola
                    E.ON Česká republika, s.r.o.
        zastupuje: Rozsypal František


5) Dnes 15.11.2016 jsem odeslal právníkovi zbývající dokumenty po předchozím zaslání internetových souborů Uzemnění III., IV. a V.

1) Výpis z elektrotechnické Vyhlášky č.50, článek 9:
    DOPLŇUJÍCÍ  POSPOJOVÁNÍ:
Doplňující pospojování musí zahrnovat všechny neživé části upevněných zařízení
a cizích vodivých předmětů. Soustava tvořící pospojování musí být spojena s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek.
Pokud existují pochybnosti o účinnosti doplňujícího pospojování, musí se ověřit, zda odpor R mezi neživými částmi současně přístupnými dotyku a cizími vodivými částmi splňuje tuto podmínku: R < 50/Ia. EON. Technik, když prováděl kontrolu elektroinstalace v domě na Popelákové 1 se zřejmě vůbec nezabýval tímto vztahem a vyřešil informaci o provedené kontrole v domě zatelefonováním na cizí číslo mobilu, které není moje.

6) Dne 9.12.2016 jsem předal, na sekretariátu líšeňské radnice, tento dopis:
    Odesílatel:
    Jaromír Krystl, Popelákova 2304/1, 628 00 Brno
    Příjemce: Bytová komise, Jírova 2, 628 00 Brno - Líšeň

    Věc: Poděkování
        Děkuji členům bytové komise a pánům radním za to, že mně umožnili volbu tím, že mně nabídli rekonstrukci mého bytu č.12 a já mohl dočasně tento byt opustit a na novém místě jsem si uvědomil, jak těžké bylo pro mě bydlet v původním bytě, jehož rekonstrukce byla zahájena. Bylo také zajímavé, že při přebírání náhradního bytu byl přítomen pan ……, který se již nechtěl vracet do svého původního bytu a raději zůstal v novém. Tím mně zobrazil možnost této volby a já se již dále nemusel o tom informovat.
        Je to pouze náhoda nebo to byl Boží déšť?

                                Jaromír Krystl
       
    Po nutných úředních formalitách proběhlo předání bytu na Popelákové 1 a převzetí nového bytu na Popelákové 6. Protože jsem od 25.12.2016 měl značné problémy se spaním podobné těm na Popelákové 1, přeměřil jsem uzemnění ústředního topení a naměřil jsem nekonečno. Spaní na kuchyňské lince se ukázalo jako nedostatečné, tak jsem se přesunul do …….., ale ta se zevnitř nedala zamknout a bylo tam neutěšeně v temné prostoře.
    Rozhodl jsem se tedy pozvat revizního technika na revizi elektroinstalace nového bytu, počítajíc v to samozřejmě i doplňkové pospojování kovových předmětů v bytě. E-mailová objednávka u firmy, která působí i na mém pracovišti, zůstala bez odpovědi. Obrátil jsem se tedy na Internet – byl mně doporučen jeden revizní technik – údajně se mně nemohl dovolat, tak jsem mu telefonoval sám.
Přišel v domluveném čase – dohodnutá cena byla 2 500,-Kč. Prováděl nějaké zkoušky elektroinstalace, dvakrát vyrazil proudový chránič, a když jsme došli na pospojování, tak se vyjádřil, že jsem si ho neobjednal a já na to odpověděl, že pospojování kovových předmětů s uzemněním je přece součást elektroinstalace bytu. Otevřel stoupačku na záchodě a vyndal odpojený žlutozelený drát a řekl, že když stavbaři byt rekonstruují, tak pospojování utrhnou a zpět ho nikdo nepřipojí, a že se to pospojování už v panelácích nedělá (!). Když jsme došli k ústřednímu topení, viditelně znervózněl a vyjádřil se, že to ústřední topení se pospojuje u kotelny ve výměníku a že tady nic nenaměříme. „Ale já jsem při nastěhování do tohoto bytu měřil odpor řádově v desítkách ohmů. „ „Takovým měřákem?“ „Ale on něco změří, vy máte lepší, změřte to svým.“ „Nic nebudu měřit, protože bych tam nic nenaměřil.“ „To mně nevadí, napište to, že jste nic nezměřil.“ Něco blekotal o tom, že jsem si to neobjednal a že nic měřit a psát nebude. Chtěl jsem se ještě podívat, kde by to topení mohlo být pospojeno v rozvaděči. Vyšli jsme z bytu, sešli dolů ke sklepům a zjistili, že rozvaděč je zapečetěný. Chtěl jsem to jenom vědět ze zvědavosti – tohle jsem si skutečně neobjednal. Revizní technik se na mě díval, zmatený, nervózní – nakonec prohlásil, že nic psát nebude a vyběhl z domu. Ušetřil jsem 2 500,-Kč, ale žádnou revizní zprávu a doklad o odpojeném uzemnění ústředního topení jsem neměl.

    Třetí revizní technik konečně přišel – již jsme se znali. Je to odborník, který vytvořil revizní zprávu na tři strany, věnoval měření 2 cesty a vůbec se nezpěčoval změřit také pospojování kovových předmětů v bytě. On však již naměřil na ústředním topení hodnotu pod 1 ohm – tedy v době, kdy tento revizní technik přišel do mého bytu, bylo ústřední topení již připojeno k uzemnění – tedy pospojeno s uzemněním. Samozřejmě i svým, jednoduchým měřáčkem, jsem změřil hodnotu ohmickou mezi kolíkem zásuvek 230V a ústředním topením řádově od 5  – 15 ohmů – tento přístroj v tomto případě umožňuje pouze orientační měření. Také jsem dostal od tohoto odborníka důležitou informaci, kde vlastně je v domě to pospojování ústředního topení provedeno. Ta místnost se nachází v úrovní sklepů, je zamčená a pro obyvatele domu nepřístupná – tedy toto pospojování se neprovádí na svorkovnici pod hlavním rozvaděčem ve sklepích a tudíž ho není třeba nějak zbavovat zapečetění, jak mě v omylu udržoval ten předchozí revizní technik.
    Nyní kopie dopisu, který jsem podal dnes 29.3.2017 na líšeňské radnici:
Jaromír Krystl
Popelákova 2316/6
628 00 Brno


Technické oddělení
Správa majetku Líšeň
Jírova 2
628 00 Brno


                                    Brno 29.3.2017

Věc: Revizní zpráva o elektroinstalaci
   
    Na základě jednání a žádosti z Obchodního Centra firmy E-ON na Jakubském náměstí č.5, jsem si objednal revizního technika na revizi elektroinstalace a pospojování kovových předmětů v bytě. Revizní technik našel na elektroinstalaci 10 závad a já žádám Správu majetku Líšeň o jejich odstranění, abych si mohl přihlásit připojení odběrného místa u firmy E-ON. K tomuto dopisu přikládám originál revizní zprávy.

                            Jaromír Krystl
 

Technika | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014