JarKry

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Uzemneni III

T E N K RÁ T
Tenkrát jsem věděl kde má pámbu okna
Když večer rozsvěcoval svíce a zapomenul stáhnout rolety
stoupal jsem na špičky a dychtivě nakukoval jsem mu do světnice
ve které spřádal svoje úradky
To ještě nebyla jsi ty dychtil jsem sám rád bych mu býval
napověděl tenkrát jsem ještě věděl co zaťukat chtělo se mi
na okno a zeptat se ho jestli o mně ví
Nade mnou visel měsíc na větvi jediné hrušky v sadě kukátkem
hvězd se na zem dívala prastará noc
Tenkrát jsem věděl kde má pámbu okna bylo mi ho líto
viděl jsem jak se trápí tak strašně nad tím čí je to vina
že ve světě co stvořil tolik jich z ucha mrtvých pije
tolikrát naplilo se živým do očí
Tenkrát jsem věděl kde má pámbu okna slyšel jsem jeho nářek
tichý byl a na rumištích blízko sedmikrásek kopřivy
kvetly pýr a černobýl
                        J. S.

U z e m n ě n í   III.:

Tak už to jede: Takže přítomni jsou pan ….. ze Správy majetku Líšeň, paní ….. ……., pan Jiří Wais a Jaromír Krystl. My tady tedy jednáme o tom, že já jsem podal stížnost, že není uzemněno ústřední topení v domě, že to je v rozporu s vyhláškou 50, protože vím jako elektrikář, že ústřední topení musí být uzemněno a ta hodnota podle jednoho revizního technika se má lišit v případě rozvodu 230V o 0,6 Ohmů plus minus 2 desetiny. Samozřejmě, že se to takhle přesně nedodržuje, ale třeba v nedalekém Albertu jsem si dělal takové porovnávací měření, tak jsem naměřil hodnotu 2,6 Ohmu. Čili tady jde o to, abychom měřili hodnotu ústředního topení a tady sítě 230V uzemnění rozvaděče., třeba kostry rozvaděče, protože rozvaděč je uzemněný. Revizní technik: „Můžu se podívat, co a kde jste měřil na tom ústředním topení?“ Například, já už jsem si to tady samozřejmě zkoušel, připravil jsem se na to. Tady jsem třeba oškrabal tu barvu, čili tam se dostanu na kov, a když dám jeden pól ohmetru sem a druhý pól na kostru rozvaděče, tak mám vlastně kontrolu, jestli to je uzemněno nebo není. Revizní technik poznamenal: „…. To pospojeno.“ „No, tak pospojeno“, řekl jsem. Revizní technik: „To jako pospojení s uzemněním, takže ne, uzemnění, ale pospojení.“ (Takhle mě ještě žádný elektrikář neopravoval, výrazem uzemnění ústředního topení nebo vodovodu jsem měl na mysli pospojení a jiní elektrikáři to pochopili). „Tak to je slovo“ … „Ne, ne, to není slovo (a co to tedy je? Zákon?). To je podstatný rozdíl. Proto já jsem chtěl po vás, abyste mi vysvětlil, co po mně vlastně chcete, protože ve vaší stížnosti jsem já nepochopil, co po mně chcete.“ „Takže já se omlouvám, že jsem se nepřesně vyjádřil „…. „Né nepřesně. Byl tady i můj kolega, který se vás na to ptal a vy jste ani mému kolegovi takto neodpověděl. Kdybyste mu toto ukázal (to je nutné? Ukazovat elektrikáři naměřené hodnoty na vlastním přístroji? Nemohl si to změřit sám svým přístrojem nebo se tomu takticky vyhnul?) Ale kolega tady byl.“ „Kolega, já jsem volal nějakému kolegovi (hovor byl tehdy asi po dvou větách přerušen a ten elektrikář mně volal zpátky – do telefonní budky) a já jsem se ho ptal: Jakou hodnotu jste tam naměřili? On říkal: To já nevím, to dělal pan Weis. Tak jsem potom se měl přímo spojit s vámi., a né s nějakým kolegou, který to nedělal“. „Vy jste měl kolegovi vysvětlit, co po něm chcete (když odpověděl, že to dělal pan Weis?), protože podle této stížnosti, já jsem se nemohl s vámi spojit. Takováto stížnost je na vyhození do koše,“ a podal ji svědkovi, který není elektrikář ani úředník, „s prominutím. Přečtěte si to.“

Zde bude ta stížnost a její reklamace.
1) Stížnost
Správa majetku městské části Brno-Líšeň
Technické oddělení
Jírova 2
628 00 Brno

Jaromír Krystl
Popelákova 2304/1
628 00 Brno

                                    Brno 24.2.2016

Věc: Stížnost
    Protestuji proti tomu, že v domě na výše uvedené adrese je odpojeno uzemnění ústředního topení. Zjednejte, prosím, nápravu podle elektrotechnické vyhlášky 50.

                                    Brno 13.4.2016
2) Reklamace
Věc: Reklamace
    Dne 24.2.2016 jsem podával stížnost ohledně uzemnění(pospojování) ústředního topení a žádost upravit elektroinstalaci v domě na Popelákové 1 podle elektrotechnické vyhlášky 50. Doposud jsem nedostal žádnou odpověď a uzemnění ústředního topení je stále nepřipojeno. Správa majetku tím porušuje Správní řád ČR a elektrotechnické předpisy. Žádám o okamžitou nápravu nebo si budu stěžovat u příslušných organizací.
Kopie:        1) Starosta městské části Brno-Líšeň
    2)Nájemníci v domě na Popelákové 1
    3)Moravská elektrotechnická společnost (už neexistuje, ale nikomu to neříkám, to je jenom takový vítr poslaný proti českým úředníkům)
    4)Jaromír Krystl

„Když já jsem se s vámi nemohl spojit, abyste mi to vysvětlil (proč takové úsilí o telefonování, když do telefonu si můžeme říci, co chceme, a dokonce rozzlobit druhou stranu, když chceme a ta nemá žádný důkaz a proběhlém telefonním hovoru), abyste vysvětlil, o co vám třeba jde (nemohl jsem přece říci, sousedka krade proud, aby mně mohla pouštět větší signály do těla a mozku), takže vy chcete jenom toto, změřit ohmmetrem to pospojení?“ „Já mám třeba s sebou vodič v té tašce, ten můžeme připojit k rozvaděči, dotáhnout ho od rozvaděči až k topení, dát si mezi to do série ohmetr a změříme to. Jsem na to připravený.“ „Tak to klidně změřte, ale vy jste mi měl vysvětlit, co po mně chcete (a nechová se pan Weis jako ty české soudy, které nechápou stížnost nějakého občana, když se jim ta stížnost nelíbí? Když jsem se ohrazoval proti tomu, že jsem nebyl přizván k soudnímu jednání s mým nezletilým synem, tak mně soudkyně napsala: Proti čemu brojíte? Já jsem to už přece napsal – podal jsem stížnost u soudu na to, že jsem k tomu soudu nebyl přizván.) „To se vždycky pospojuje s uzemněním. Tady je ještě starý rozvod s nulováním a tady se měří i impedance smyčky (co nám je do toho? Já jsem přece podal stížnost ohledně uzemnění a né impedance!). „Pospojování je přece součást uzemnění.“ „Pospojování je přídavné, to není jako hlavní uzemnění (ale já jsem přece nepsal ve stížnosti o „hlavním uzemnění“, že ano?)“. Já: „Je to povinnost udělat to pospojování.“ „Samozřejmě, ale není to jako hlavní uzemnění (pes jitrničku sežral), tam, jak jsme měli uzemnění takové.“ „Tak jsme si to vysvětlili, tak jsme tady, tak to změřme. Změřme tedy pospojování ústředního topení s rozvaděčem.“ „Když to změříme jako přímo, tak tedy…. Podívejte se: Tak vezmu tady vodič, tak jak jsem to už měl, tady to chytím pod šroubek, tak šroubovák. Tady všude v rozvaděči je uzemnění, napíchnu to tady. Vezmu tady ten obyčejný ohmetr, který mně vlastně tu hodnotu také zhruba naměří.“ Revizní technik tam něco brumlá: „….dobře, dobře“, „je třeba vydržet (hodnoty na přístroji byly velmi kolísající a neklidné. Když jsem stejným přístrojem měřil na pracovišti pospojování ústředního topení s uzemněním, tak se ta hodnota pohybovala mezi 4-6 ohmů), tak aby to nespadlo. Dáme to sem. Hodně se to pohybuje. Tam je nějakých, dejme tomu 50 ohmů. Jsou tam nějaké kmity, teď to ukazuje 130 třeba, takže vy máte určitě kvalitnější měřicí přístroj, takže můžeme to změřit vaším přístrojem. Přehodíme ty póly, tady na ten černý to dáme, to jak kdyby tam byla polarita, dokonce, tam by neměla žádná minus jedna vyskakovat. To možná dělá ten můj měřák (ne, na pracovišti se choval úplně jinak), teď měřím přes 100 ohmů, obrovská hodnota. 150 – ono to kmitá, je to zajímavé, jak to tady kmitá. To by mohlo být dokonce tím, že je něco na tom ústředním topení připojeného, když to takhle kmitá. Já jsem to měřil také u kamaráda v Bystrci a tam se to pohybovalo plus mínus, tak asi 10 ohmů, tady skáče 50.“
Revizní technik přinesl velký měřicí přístroj z auta a zjistil, že na měření uzemnění není vhodný a řekl, že je na to lepší digiohm. Proč si ho nevzal, když ve stížnosti bylo psáno o uzemnění? Revizní technik dává vodiče k sobě do zkratu, teď vzal mobil, že zavolá zpět někomu, řekl.

Tato nahrávka byla pořízena dne 10.5.2016 na adrese Popelákova 1, Brno-Líšeň ve sklepních prostorách domu. „Takový velký měřák, drahý a nedá se s tím změřit uzemnění.“ „To jako změřit uzemnění umí, ale není to klasický ohmetr. Na to by byl lepší digiohm, ten změří přesně“. „Já vím, ten je na měření malých odporů“. „Můžete mně změřit tady to uzemnění vodovodu, to je tedy zajímavý podnět, podržte mně ten měřák, ten pól tady a ten kohoutek, to mně nevyjde. Vodovod asi bude uzemněný. Dejte to nahoru tedy, (měřili jsme to mezi topením a vodovodem) kolik tam je? Takovým měřáčkem to měřit (jak to znehodnocuje, že ano? Proč to už dávno nezměřil homologovaným měřicím přístrojem?). Vzhledem k tomu, že tam je teď malá hodnota, tak se mně to jeví, že ten vodovod je uzemněný. Vlastně ten vodovod jde většinou zemí. Tak tady se to liší, ano měřáček, ale tady žádná hodnota teď neskákala – 100 a více ohmů, v případě toho vodovodu, takže to je v pořádku tady. Ještě jsem chtěl změřit právě, dáme ten drát tedy sem, já ho tam odpojím v rozvaděči, tady ho mám.“ „Prosím, svědka, aby to podržel na tom bodě, který je odřený, tak, takže dáme jeden pól nahoru a uvidíme – no vysoká hodnota – pospojování není. Čili to ústřední topení je skutečně nějakým způsobem odpojeno.“ „Dobře, kdybyste napsal, že chcete pospojovat to topení, tak jako by nebyl problém. Kolega, když tady byl, tak to mohl provést (to si nemohl změřit to pospojování, jestli tam je nebo není?). Já jsem vám říkal jasně, specifikovat, co po mně chcete, a nemohl jsem se s vámi domluvit. Zkoušel jsem vám i volat.“ Teď se konečně ozval technik …… ze Správy majetku Líšeň: „Tak teď, když jsme si to vyjasnili, co to je za problém.“ „Navrhuji, aby pan Weis to pospojování provedl.“ „Samozřejmě, to se provede, to není problém (ale trvalo to, bylo to provedeno až asi 24.5. v úterý, protože když jsem chtěl jít ve středu na Správu majetku v Líšni, tak jsem ještě před tím naposledy změřil uzemnění (pospojování) ústředního topení, a k mému velkému překvapení jsem naměřil nekonečno oproti hodnotám 100-400 ohmů, které jsem tam měřil dříve. Šel jsem ke sklepům a uviděl jsem, že tam to pospojování je provedeno. Revizní technik Weis během jednání slíbil, že to pospojování provede do konce týdne, tedy od 10.5. – 13.5. – měl s tím zpoždění 11 dní.) Revizní technik: „Ptám se, jestli tady je kotelna?“ „Kotelna ne, my jedeme na výměník.“ „Vy jedete na výměník. Máte tady nějakou prádelnu nebo něco takového, kde máte tuky, pro to chodí audit (myslel lapače tuků?). „Máme tady nějakou místnost pro uklízečky.“ „A toto je tady taky TuV, to je teplá voda, takže my to můžeme spojit tady s tímto.“ „Já tomu teď nerozumím, přece ta voda se pouští do toho ústředního topení. Jak to, že to je odpojené?“ „Tak to neřeší vyhláška, takže to nemusí být přesně a za druhé, od země (tak za druhé co?). To teplá voda není, to může být užitková voda do koupelny. To nebude TuV, to je normální voda (TuV a normální vod je jedno a to samé a ten revizní technik mě vůbec neopravil. Zajímavé, že tolik rozlišoval ty pojmy uzemnění, hlavní uzemnění a pospojování).“ „Buď to můžeme pospojovat přímo tady, tady udělám svorku nahoře, tady je to na vodu a spojíme to tady. To spojení musí být řádně, tak by to bylo takto, a, nebo, abyste nechtěl, aby to bylo vidět, tak by to mohlo být někde v místnosti, jestli tady je prádelna nebo něco takového nebo takto, kdy bychom to mohli takto udělat.“ „Tady není prádelna, tady je akorát nějaká místnost na konci chodby, jak jsem se o ní zmiňoval pro uklízečky. Tady je sušárna, tady není nic, tady jsou jenom …. Jestli na té chodbě by to bylo dostatečné? Já jsem se domníval, že to topení se uzemňuje normálně ve výměníkové stanici.“ „Výměníkovou stanici máte kde? Máte ju tady?“ „Ne. Na konci ulice Puchýřovi. To není dostatečné?“ „To není dostatečné. Za prvé to je na strašně velkou vzdálenost a takto to nezměříte a pospojení se dělá jako by, to není pospojené, tak pospojíme to tady.“ „Tady je otázka, že to jako někdo odpojil to pospojení. To musí být to někde originál.“ Skočil mně revizní technik do řeči: „Mohlo to být to pospojení někde ve zdi, někde to mohlo třeba uhnít nebo něco, to se mohlo přerušit, to mohlo být kdekoliv (Ve zdi? Kdyby ta zeď navlhla, tak by se na uzemnění přes toto pospojování objevil svod a vypadl by proudový chránič. Podle vyjádření spolupracovníka, který se připravuje na zkoušku na revizního technika, má být pospojování provedeno na ochranné přípojnici mezi hlavní uzemňovací deskou a rozvaděčem – ne někde ve zdi, ale spíše někde pod rozvaděčem.) Tak tady se to spojí viditelně do té svorky, spojí se to ven.“ „pokud uděláte měření tím vaším dobrým měřákem digiohmem a zjistíte, že toto je správně uzemněno támhle s rozvodem, tak samozřejmě je řešení to pospojit i s ústředním topením, že ano? Pokud to přeměříte a uděláte nějakou zprávu, že jste tady byl a změřil jste hodnoty ty a ty a provedl jste pospojování, tak já myslím, že bychom to mohli jako uzavřít a pak i já se vlastně mohu přesvědčit tím malým měřáčkem, který je tedy jenom orientační, ale pokud naměřím okolo té hodnoty, jako tady jsme měřili, tak budu vidět, že to tady je, tak už nemohu nic namítat.“ „Ale jak říkám, příště, když budete něco mít ohledně toho, tak je lepší na sebe dát kontakt, ať se s vámi může (proč ten hovor s jeho kolegou byl přerušen asi po dvou větách? Chtěl mermomocí znát moje telefonní číslo? A proč? Vypadá to, že nějaké vysvětlování ohledně té technické věci, toho pojmu bylo až druhořadé.), abych se s vámi mohl spojit.“ „Já se vám omlouvám, jsem teď v těžké životní situaci a mám určité trable, které řeším a možná jsem takový jako negativní, že prostě si myslím, že každý už to musí vědět – já jsem se špatně vyjádřil s tím uzemněním, máte pravdu, má to být pospojování. Čili to byl ten omyl, který tam byl, než jsme se na to ….“. „A další věc. Dávejte na sebe kontakt, protože vždycky ten technik to s vámi bude chtít projít a zeptat se. Teď je to už docela jasné. Já jsem pořád, byl tady kolega, ani jemu jste nebyl schopný říct, co po něm chcete (pes jitrničku sežral.). Teď se vhodně ozval ten technik: „Abych to tedy uzavřel: Dohodli jsme se, že se pospojuje uzemnění radiátor plus tady uzemnění přívod teplé vody tady v suterénu na Popelákové 1. Pan Weis provede toto uzemnění (všimněte si, že neříká pospojování), naměřené hodnoty dodá pro Správu majetku, mně panu ……, a pan Krystl, jeho budu informovat, že to je provedeno a může se zastavit v kanceláři pro to.“ „Jestli to pan Weis udělá tady, tak já to uvidím, a zastavím se u vás.“ „Abychom tu oficiální stížnost jako v nějaké době uzavřeli a my jako Správa majetku to máme ukončené. Pane Weis, do kdy vidíte, že by to mohlo být zrealizované?“ „To by mohlo být tento týden (sliby chyby, trvalo 11 dní, než to udělal).“ „Dáme si tam 14 dní, tak dejme tomu do 14 dnů bude tato věc uzavřena, tím že dodáme naměřené hodnoty uzemnění, co jsme tady namístě zjistili šetřením.“ „Souhlasíte?“ „Souhlasím, konec, můžu vypnout nahrávání.“      

    Protože tu středu 25.5.2016 jsem zjistil, že na ústředním topení měřím nekonečný odpor a dole u sklepů je pospojování provedeno, tak jsem v týdnu od 30.5. tímto se zabýval: Vlezl jsem u sklepů do šachty s vodovodními trubkami – byly řádně pospojeny žlutozeleným drátem, nahlédnul jsem do šachty od kanalizace, na dalším radiátoru, který je hned za vchodem ze strany staré Líšně, jsem naměřil také správné nízké, hodnoty (opravdu to hodně skáče). Znamená to tedy, že dva radiátory od stoupaček sousedních bytů mají správné hodnoty, ale ta stoupačka ústředního topení, kde je můj byt a také byt …… ………., je nyní úplně odpojena, protože tam je nekonečný odpor – tak tohle se ještě musí dořešit. Šachtu od ústředního topení jsem nenašel – nemám do všech nebytových prostor v domě přístup.
    Pokusy dostat se do některého z bytů v naší stoupačce a změřit tam zemní odpor na ústředním topení, se ukázaly liché, protože jsem se do žádného bytu v naší stoupačce za tímto účelem nedostal. U pí ………. je zbytečné se ptát, o patro níž bydlí jacísi důchodci, ta paní ví hodně, ale neřekne ani slovo a odpověděla mně, kdo to slyšel, že by se uzemňovalo ústřední topení (ve stížnosti, jejíž kopii jsem dal na nástěnku, jsem uváděl, že chci, aby to uzemnění bylo zapojeno podle Vyhlášky 50 a ne podle toho, jestli to někdo slyšel nebo ne), mně to nevadí, že nemám uzemněné ústřední topení a já vám nepomůžu. V bytě pod ní zase nikdo nebyl, tam bydlí takový bohém se svým bratrem, oni se vymlouvají jeden na druhého – jestli vám to dovolí změřit bratr. V bytě suterénním u sklepů nikdo není, ačkoliv ještě před půl rokem tam bydleli muž se ženou.

        Zapsal dne 5.6.2016
                                Jaromír Krystl


Dodatek:
Ten technik ze Správy majetku, který toto jednání vedl, se stal nedostižným. Jeho spolupracovníci uvedli, že je nemocný, ale spíše podle informace od domovnice podal výpověď ve zkušební době – žádný dokument ani nevytvořil, protože ho jeho spolupracovníci v počítači nenašli.
Z bytů jsme zvonili ( s jednou Světluškou), ale otevřela nám pouze ta paní, co bydlí ve sklepním bytě, a nechtěla nás vpustit dovnitř, abychom si mohli změřit odpor mezi ústředním topením a kolíkem rozvodu 230V z důvodu podezření černého odběru proudu.
Na paní …......... …... jsme několikrát zvonili, ale nikdo neotevíral. Později jsem zvonil sám, a také nikdo neotevíral.
Později jsem pozval jednoho radního z naší městské části a ten přišel osobně do sklepních prostor našeho domu a projevil ochotu věc popohnat a řešit – chybějící protokol o připojení pospojování (vytvořím možná ještě soubor „Uzemnění IV.“). V současné době však již není radním, protože podal demisi společně se svými stranickými kolegy z koalice se Sociální Demokracií – znamená to tedy, že v bytové komisi již radní nejsou. Tuto demisi podali na zastupitelstvu od 1.7.2016.
Zdá se, že ten problém s pospojováním je neprůstřelný a nedobytný.

Adresy: unceslav@care2.com; jarkry@mail.ru

Naši Tvrdí Lidé | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014