JarKry

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Petr Chobot III

USB/Dnes/09/18
Z KAFÍRNY BREA NA ULICI VAVIN zřím nožky dam a hnáty ničemů. U vína sedím, střízlivý a znaven. Nedivím se už vůbec ničemu. Hlava však šílí, více nežli milo, jedinou z pochyb. Ta však bez konce: s kým jsem to včera propil ono kilo, které mi dneska chybí v portmonce? Paříž 1983 K. K. P e t r Ch o b o t III. Od raného mládí se zabývá zkoumáním vztahů mezi vědomím a hmotou, k tomu ho vedly jeho vlastní zkušenosti s rozšířenými a jasnovidnými stavy vědomí. Několik let pravidelně navštěvuje amazonské a andské šamany, jejichž systém léčení a práce studuje (kde na to bere, původně středoškolský učitel, peníze?). Aktivně bojuje za zachování biodiverzity Amazonie a za zachování kultury jejich původních obyvatel (kde na to bere peníze? Neměl by se jako Čech spíše zajímat o českou přírodu, české stromy? Kolik vzrostlých stromů bylo již v naší zemi poraženo za období demokracie? Komunisté jich tolik neporáželi!). Je neúnavným badatelem v oblasti paranormálních jevů, ovšem drží se exaktního přístupu k této oblasti, nepovažuje se za esoterika ani za duchovního člověka (jak to? On je tedy materialista? Člověk, který od raného mládí zkoumá vztahy mezi vědomím a hmotou, člověk, který je neúnavným badatelem v oblasti paranormálních jevů se nepovažuje za esoterika? Nazývá snad hnědou stěnu bílou? Hlásá heslo dělník za rolníka, rolník za dělníka? Je toto tvrzení nepřímým důkazem vlivu komunistických vnuků na jeho osobu?). Jeho cílem je maximálně zesílit úctu každého z nás k člověku a k Životu skrze objektivní a necenzurované poznatky (kdo je schopen posoudit zda jeho výroky jsou objektivní a necenzurované?) o silách jimiž disponujeme a o povaze reality (tak o „povaze reality“ by se dalo hodně dlouho diskutovat – je to něco jako novinářský výraz „duch doby“ – takhle lidem motat hlavy). …. ……… - byla nazvána u brněnského soudu bláznem. Jednalo se o soud s Mladou Frontou, který vyvolal spravedlivý Kamarád Zemědělec. Primátor Svoboda se vyjádřil, že manželka (statečná žena), která se vhodně vyjádřila k případu restituce domu na náměstí Svobody, ve kterém byla Komerční banka, že ona má zajít k psychiatrovi (oblíbený moravský tah proti buřičům, znevažovat jejich psychické zdraví. Mně se něco podobného stalo, když jsem si dovolil namítnout na dětském šachovém turnaji v Olomouci, kde můj svěřenec tvrdil, že bod své vyhrané partie nahlásil a rozhodčí říkal, že ho nenahlásil. Po turnaji jsem se s rozhodčím dohadoval a on mě nazval před dětmi bláznem) a Kamarád Zemědělec zvolil Maxe Kašparů, protože v té době zrovna kandidoval na senátora – byl uznáván jako duchovní a psychiatrická kapacita. Spojovat obor psychiatrie s duchovnem je něco jako moderní tmářství. Psychiatrie vůbec nezná pojem lidská aura, pracuje jenom s mozkem pacienta, nikoliv s duší. Když Kamarád Zemědělec k němu přišel, představil mu manželku a popsal mu uvedený případ u brněnského soudu, kněz psychiatr se rozčílil a vyhnal ho ven. Stará energetická pole na sebe vážou hříchy minulosti „Dostal jsem otázku, proč se navážím do katolíků. Ve skutečnosti tím mám na mysli starý zkostnatělý systém, na který jsou vázána stará energetická pole Abrahámovských náboženství,“ říká Petr Chobot (pozn. redakce: Abrahámovská náboženství jsou náboženské systémy, které svoji duchovní tradici spojují s Abrahámem. Jde především o judaismus, křesťanství, islám a bahá í, tedy světová náboženství, která jsou přímo či nepřímo ovlivněna starověkým židovským náboženstvím). Jak Petr Chobot dodává, váže se na tato náboženství spousta temné energie. „Pokud se někdo hlásí k něčemu, co v minulosti spáchalo tolik strašlivého zla jako právě katolicismus, pak nemůže být dobrým člověkem, protože mu nevadí zlo. Tito v podstatě `dobří` lidé udržují stará energetická pole při životě, neboť je na ně vázána většina hříchů minulosti, které byly silně spojeny s katolicismem. Ten přitom prováděl brutální genocidu neskutečných rozměrů, a to jak vnitřní genocidu v Evropě, tak vnější ve světě, a vybíjel jen trochu myslící a uvnitř cítící lidi, kteří nebyli ochotni se tomuto zlu podrobit. V tomto směru jsou zločiny Islámského státu nesrovnatelně menší, protože katolíci dělali daleko horší věci a v daleko masovějším měřítku. Ani protestantství na tom není o moc lépe. Pořádalo totiž v obrovském měřítku hony na takzvané čarodějnice,“ vysvětluje Petr Chobot. Komentář: Všude jsou různí lidé, i u církví. Katolická církev je nositelkou vzdělanosti a kultury v Evropě. Kláštery sloužily jako útočiště pro ty, kteří nemohli snášet ten drsný život v lidské společnosti a také pro péči o ty nejubožejší. Katolická církev zrodila například Templáře, ti přece nebyli zdrojem zla. Ve středověku byli náboženští myslitelé, kteří láteřili proti živnosti půjčování peněz. Tvrdili, že člověk by měl vytvářet hodnoty a né žít z půjček a nic nedělat. Byli to příslušníci katolické hierarchie, kteří zasedali společně se šlechtou na Zemském sněmu. V době Jagellonské platilo nařízení, že Židé mohou půjčovat peníze na maximální úrok 20%. Jak se úročí dnešní hypoteční úvěry? Nejvyšší půjčky jsem si bral 20 000, a v případě jedné ze mě exekutor dostal přes 63 tisíc. Za tohle nemohou stará energetická pole, ale vzdělaní, kvalifikovaní, moderní lidé. Hony na čarodějnice? Oblíbený argument Komunistických Vnuků. Ani inkvizitoři od Jezuitů nepořádali hony na čarodějnice všude – záleželo na osobě inkvizitora nikoliv na Katolické církvi. Bruselští úředníci zkoušejí, co všechno si mohou ještě dovolit Služby terapeuta P.Ch., který mimo jiné vozí klienty za šamany a indiány do Peru nebo Amazonského pralesa, aby se tam léčili, využívají paradoxně občas také evropští úředníci z Bruselu. „Někteří z nich vidí do toho, co dělají. Nejsou tak hloupí. A dělají to vědomě (co o tom může P.Ch. vědět? Svěřují se mu úředníci, které léčí? Kdo ze čtenářů toto může posoudit? Nebylo by užitečnější přemýšlet a zabývat se našimi politiky, finančníky, hejtmany? Nebylo by užitečnější orientovat se v naší politice, aby Lidé Kteří si Říkají Dobří volili, a volili lépe?). Když jsou potom při očistných šamanských rituálech konfrontováni s tím, co dělají, a musí se na sebe podívat do zrcadla, tak jsou ochotni se změnit. A to přesto, že se sem přijeli vyléčit a naivně si přitom mysleli, že mohou zůstat takoví, jací jsou. Takhle to ale nefunguje. Jestli se chce člověk léčit, už nemůže zůstat tím špatným, jinak se nemoc vrátí, anebo se vůbec nevyléčí (v případě, že konají špatnosti ke kterým jsou asi nuceni nastavenými podmínkami na jejich pracovišti – ani já nemohu na pracovišti dělat dobro, protože musím pracovat za nastavených podmínek odněkud z Indie, tak jsou oslabováni a zlo je může naplnit – zlý duch. Stejné problémy mají čeští miliardáři a naši vynikající léčitelé jim potom za těžké peníze spravují duše. Slyšel jsem, že jedna léčitelka dostala za odměnu auto za milión. S těmi se biolog, terapeut nezabývá – čeští miliardáři za ním nechodí?). ….. Tyto skupinky neslouží totiž lidem a dívají se na nás jak na obtížný hmyz (neřekl bych, že čeští inteligenti se dívají na dnešní pracující nějak přívětivě). Myslí si, že mají právo s námi experimentovat a masově manipulovat (pouze evropští úředníci? A co české hromadné, sdělovací prostředky?). Zkoušejí přitom stále, co ještě si mohou dovolit. A jsme to v podstatě my, kdo jim ukazujeme, kam mohou ještě zajít. Také proto šamani (jsou dost daleko, v Brazílii, nedá se to ověřit) ukázali nekompromisně eurokomisařům, jaké peklo je čeká (podle mého názoru existuje nějaké satanské nebe, ale to je jen jakási intuice – neověřená), pokud se sami nezmění,“ dokládá P.Ch. Střední Evropa má ještě slušnou šanci na záchranu …., pokud jako stát velice rychle vystoupíme z Evropské unie….. Co se do toho plete? Proč se nedrží duchovních témat a ekologie? Nařídili mu to chytří NTl, aby takto politicky ovlivňoval duchovní „ovečky“, které ho uznávají jako velkého mystika? Náboženství – všechna evropská – Abrahámovská náboženství jsou špatná a hinduismus, Haré-Kršna, buddhismus, lao-čchi a jiné – jsou dobrá, protože v Evropě nenapáchala žádné zlo? Asijská náboženství se pro Evropany nehodí, protože Asiaté mají jiný způsob myšlení. Nesmysly o církvích a karmě Evropy. Evropa má špatnou karmu proto, že vzdělaní a kvalifikovaní lidé se podřizují drsným mafiánům napojeným na ……. a ….. …… Jižní Morava má špatnou karmu proto, že tady prošlo příliš mnoho armád, byly tady také dva nájezdy asijských bojovníků. První tatarský a druhý turkotatarský. Protože velká moravská města byla německá, Němce nezajímalo, co se děje na moravském venkově. Tataři a Turci plodili s moravskými ženami potomky. Olda říkal, že jich tady zanechali mnoho. Znovu opakuji názor, že chytří materialisté – já jim říkám NTL, pochopili, že na přelomu tisíciletí přicházejí z vesmíru duchovní vlivy a že se lidé budou obracet k duchovnu. Aby ten duchovní vývoj náhodou nešel směrem, který by NTL nevyhovoval, zasáhli do něho a zasahují. Kde se vzali učitelé léčitelů, kteří měli vyděláno? Podle mého názoru 65% léčitelů, vědem, kartářek slouží NTL. Budhistický směr pro nás bělochy není vhodný. Když nějaký křesťan se výrazně prosadí a má vliv ve svém okolí, je odstaven, ztlumen. Viz kněz z brněnského kostela sv.Máří Magdaleny, viz Robert Bezák z Trnavy – napsal jsem o něm na svém blogu dva články. Robert Bezák ohrožoval NTL, protože prosazováním evangelia říkal: Méně bohatým, více chudým; mějte úctu ke své vlastní krvi. Uzrála doba natolik, abychom se podívali pravdě do očí? Jak tuto energii mimozemšťané získávají? „Jednoduše. Vytvořili systém symbolů – například v náboženství kříže nebo postavy se svatozáří. Každé náboženství má přitom svoje symboly a myšlenky. Do těchto symbolů jde pak obrovským koridorem naše energie při každé návštěvě či modlitbě. Zejména z dětí jde krásná, čistá energie, proto také stroje mimozemšťanů jedou naplno……“ Takový nesmysl, tvrdit, že kosmické lodi mimozemšťanů fungují z energie pozemských dětí. Věřím, že mimozemšťané existují, ale dokud nebudou chodit po ulici, kde bydlím, tak mě nezajímají. V kostelech je dobrá energie, protože tam lidé chodí s dobrými úmysly, kostel je promodlený, stěny a podlahy kostelů vyzařují pozitivní energii, i když, je tam zima. Ale to přece znamená, že náboženství má na lidi dobrý vliv, když z nich dokáže dostat upřímnou, vroucí modlitbu. Dokončil dne 16.9.2018 Jaromír Krystl E-mail: vule@ojooo.com, jarkry@mail.ru

Duchovní osobnosti | stály odkaz

Komentáre

Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014